top of page

Bekijk de tarieven

De aangeboden diensten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars, maar.... 

Via uw werkgever:

(Bijna) iedere werkgever heeft een opleidingsbudget of een vitaliteitsbudget beschikbaar per medewerker of per afdeling. Vaak zijn werkgevers bereid coaching geheel of gedeeltelijk te vergoeden ten laste van deze budgetten of in het kader van professionalisering of persoonlijk ontwikkelingsplan. Informeer bij uw werkgever over de mogelijkheden of hij/zij wil investeren in uw groei.

Via de arbodienst van uw bedrijf:

Werkgevers kunnen na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid zijn om de kosten te vergoeden in het kader van de wet verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en herstel, maar ook ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Informeer hiernaar bij uw bedrijfsarts of Arbodienst.

bottom of page