top of page

Munay Ki

Wat is het?

De Munay Ki werd ons geschonken door Inca oudsten uit de Andes en is de werkelijke manifestatie van de voorspellende uitspraken over gebeurtenissen in de toekomst vanaf 2012. We manifesteren onszelf als lichtwezens en we zullen onze dromen van een toekomst met genade, liefde, vrede en menslievendheid vanaf dit moment gaan creëren.

We ervaren nu het einde van een cyclus, zoals beschreven is in de vele heilige boeken. Deze periode kunnen we zien als een overgang naar een nieuw tijdperk. Dit tijdperk heeft vele namen, The New Age, The Age of Aquarius, het Watermantijdperk en de Inca's noemden dit: het tijdperk van de Zesde Zon, het Gouden tijdperk van wereldvrede, harmonie en de verlichte mens. Het einde van het informatietijdperk en het begin van het bewustwordingstijdperk.

Munay Ki is groeien in bewustwording. Het is een versneld ontwikkelingsproces naar uw levenspad, het pad waarvoor u geboren bent. U neemt een duik in uzelf, in uw eigen wijsheid, uw innerlijk weten en daardoor ook een duik in die delen die nog geheeld mogen worden, uw schaduwkanten en oude wonden. Hierdoor krijgt u een versnelde mogelijkheid om die op te lossen en er licht in te brengen. U gaat als het ware een nieuwe wereld binnen, die ruimer is door het uitbreiden van uw bewustzijn en het vergroten van uw mogelijkheden!

Wat leert u?

De Munay Ki zijn de codes voor de nieuwe mens. Deze codes worden aangeboden in de vorm van Rites (energietransmissies tijdens inwijdingen). Het maakt u, zelfs op DNA niveau, klaar voor de overgang naar het tijdperk van de Zesde Zon.

Voor wie?

Voor mensen die voorbij het 2012 rampenverhaal willen gaan en in de toekomst de nieuwe verlichte mens willen worden. Dit is het moment dat beschreven is als de komst van de nieuwe tijd.

Een korte introductie in de negen rites van de Munay Ki.

1. Healers Rite

De Healers Rite verbindt u met de afstamming van de Earth Keepers uit het verleden, die u komen helpen bij uw persoonlijke genezing.

2. Banden van Kracht Rite

Deze beschermende Banden worden geïnstalleerd in uw lichtlichaam en werken als filters, door het afbreken van alle negatieve energie in één van de vijf elementen. In onze wereld gevuld met angst en negatieve energie, zijn de Banden van Kracht een essentiële bescherming.

3. Harmony Rite

Bij de Harmony Rite ontvangt u de Zeven Archetypes in uw chakra's. Deze Archetypen verbranden het psychische slib dat in onze chakra's aanwezig kan zijn, zodat ze weer kunnen schitteren met hun oorspronkelijke kleur, de kleuren van de regenboog.

4. Zieners Rite

De Ziener Rite wekt uw vermogen om de onzichtbare wereld waar te nemen, zodat u de wereld kunt zien met uw hart en het verstand, de liefde en het intellect.

5. Day Keepers Rite

De Day Keeper Rite verbindt u met de afstamming van de Laika Sjamaan. Zij waren de Meesters van de Oude Stenen Altaren, zoals Stonehenge en Machu Picchu. Als Day Keeper kunt u een beroep doen op de kracht van deze oude altaren om te helen en balans te brengen in de wereld.

6. Wisdom Keepers Rite

De Wisdom Keepers Rite verbindt ons met de afstamming van medicijnmannen en vrouwen uit het verleden, die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn gestapt. Deze Rite helpt u om uit de tijd te stappen en te proeven aan de oneindigheid.

7. Earth Keepers Rite

De Earth Keeper Rite verbindt ons met een lijn van Aartsengelen, die de bewakers zijn van ons sterrenstelsel. De Earth Keepers zijn de beheerders van al het leven op de aarde. De Earth Keepers Rite geeft u de mogelijkheid uw droomwereld in werkelijkheid om te zetten.

8. Star Keepers Rite

De Star Keepers Rite verankerd ons veilig in de tijd na de grote verandering. We verkrijgen het Rentmeesterschap van de tijd die nog gaat komen voor onszelf en alle toekomstige generaties.

9. Creators Rite

Wanneer u deze initiatie ontvangt, ontwaakt het licht in u. De Creator Rite werd ons geschonken door Inca oudsten uit de Andes in de zomer van 2006.

Duur van deze cursus is 9 maanden waarbij er 1 keer per maand, op een vooraf afgesproken datum en tijd, een Rite overgedragen wordt.

Data in overleg.

Kosten € 85,- per Rite

bottom of page